českyenglish

Kontakty

Pro účastníky konference

Jaroslava Svobodová, FVTM UJEP, Pasteurova 7, 400 01 Ústí nad Labem
svobodova@fvtm.ujep.cz . tel.: +420 475 285 550

Kontaktní adresa pro firmy
Štefan Michna, FVTM UJEP, Pasteurova 7, 400 01 Ústí nad Labem
michna@fvtm.ujep.cz , tel.: +420 475 285 529


VTP FVTM