českyenglish

Výbory

Vědecký výbor


prof. Ing. Ivan Lukáč, PhD.
Hutnícka fakulta, TU v Košiciach, SK
prof. Ing. Jan Mádl, CSc.
Katedra technologií a materiálového inženýrství, FVTM UJEP, Ústí nad Labem, CZ
České vysoké učení technické, Praha, CZ
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT, Praha, CZ
prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
Strojnícka Fakulta Žilinskej univerzity, Žilinská univerzita v Žilině, SK
prof. Stanislaw Legutko, D.Sc.
Faculty of Mechanical Engineering and Management, University of Poznan, PL
prof. Ing. Iva Nová, Ph.D.
Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci, CZ
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, FS ZČU, CZ
doc. Ing. Štefan Michna, PhD.
Katedra technologií a materiálového inženýrství, FVTM UJEP, Ústí nad Labem, CZ
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
Katedra technologií a materiálového inženýrství, FVTM UJEP, Ústí nad Labem, CZ
doc. Ing. Dana Stančeková, Ph.D.
Strojnícka Fakulta Žilinskej univerzity, Žilinská univerzita v Žilině
doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD.
Fakulta environmentálnej a vyrovnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene, SK
doc. Ing. Jarmila Trpčevská, PhD.
Hutnícka fakulta, Technická univerzota v Košiciach, SK
doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.
Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, CZ
Ing. Anna Rudawska Ph.D., D.Sc.
Lublin University of Technology, PL
Ing. Alena Němečková
OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU

Organizační výbor konference


doc. Ing. Štefan Michna, PhD., FVTM, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D., FVTM, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., FVTM, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D., VŠCHT, ČR
Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D., FVTM, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Petr Majrich, Ph.D., FVTM, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Alena Michalcová, Ph.D., VŠCHT, ČR
Ing. Iva Nováková, Ph.D., TU Liberec, ČR
Ing. Radek Lattner, FVTM, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Pavel Kraus, FVTM, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Lenka Michnová, FVTM, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
VTP FVTM